OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

5. septembra 2019

Adresát: Ondrej Ferčík, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 15Csp/52/2019

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 05.09.2019 do 19.09.2019