OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

12. júla 2019

Adresát: Petronela Ďuríčková, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

Sp. zn: 5Csp/135/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 12.07.2019 do 26.07.2019