OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

9. júla 2019

Adresát: Ivan Žaludek, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Colný úrad Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Sp. zn: 362326/2019

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 09.07.2019 do 23.07.2019