OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

11. júna 2019

Adresát: Jozef Bilka, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Bratislava IV, Saratovská I/a,

844 54 Bratislava

Sp. zn: 1T/106/2005

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 11.06.2019 do 25.06.2019