OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

5. júna 2019

Adresát: Erika Guľášová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice I I

Sp. zn: 19P/149/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 05.06.2019 do 19.06.2019Adresát: Simona Guľášová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice II, Štúrova 29, 042 11 Košice II

Sp. zn: 19P/149/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 05.06.2019 do 19.06.2019

                                           Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne