OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

15. mája 2019

Adresát: Eva Levkaničová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 38C/17/2018

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 15.05.2019 do 29.05.2019 /15 dní lehota/.Adresát: Helena Bodnárová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice I

Sp. zn: 26Er/1392/2005-43

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 15.05.2019 do 29.05.2019 /15 dní lehota/.Adresát: Vladimír Beliš, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: ExÚ, JUDr. Mária Popiková, Šrobárova 9, 075 01 Trebišov

Sp. zn: 137EX 128/19 – 18

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 15.05.2019 do 29.05.2019 /15 dní lehota/.Adresát: Mária Jarcová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: EÚ, JUDr. Mária Popiková, Štobárova 9, 075 01 Trebišov

Sp. zn: 137EX 143/19 – 10

Menovaná si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 15.05.2019 do 29.05.2019 /15 dní lehota/.

                                                   Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne