OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky

11. januára 2023

Adresát:            Monika Čörgőová, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ:    Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice

Sp. zn:                 702-1178-5/2023-KEM

Menovaný/á si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto od 11.01.2023 do 26.01.2023 /15 dní lehota/.

Vyvesené dňa:   11.01.2023

Visí od                  12.01.2023 do 25.01.2023

Zvesené dňa:     26.01.2023 

kamagra jelcialis