OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky

25. septembra 2020

Adresát: Mario Martini Rosenberg, Košice–Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

Sp. zn: 22Nt/3/2012

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 25.09.2020 do 09.10.2020 /15 dní lehota/.