Oznámenie o opätovnej dražbe hnuteľných vecí

10. apríla 2019