Oznámenie o neplatnosti opakovanej dražby

5. novembra 2020