Oznámenie o došlých zásielkach

7. júna 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Amália Červeňaková

Úložná doba od: 07.06.2019 do: 21.06.2019Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Emil Horvath

Štefan Molek

Mikuláš Kovaľak

Úložná doba od: 06.06.2019 do: 23.06.2019