Oznámenie o došlých zásielkach

13. januára 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Martin Baláž

Pavol Baláž

Viera Vávrová

Úložná doba od: 13.01.2020 do: 27.01.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Róbert Kavuľa

Úložná doba od: 10.01.2020 do: 23.01.2020