Oznámenie o došlých zásielkach

13. januára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Otto Seemann

Úložná doba od: 13.01.2021 do: 27.01.2021Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Prášil

Úložná doba od: 12.01.2021 do: 29.01.2021