Oznámenie o došlých zásielkach

4. júna 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Dávid Ralbovský

Úložná doba od: 04.06.2020 do: 18.06.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Šofa

Dávid Ralbovský

Úložná doba od: 02.06.2020 do: 19.06.2020