Oznámenie o došlých zásielkach

20. novembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Gergely Sepeši

Simona Žaludeková

Marián Mráz

Róbert Sivák

Beáta Tolvajová

Úložná doba od: 20.11.2020 do: 04.12.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Viktor Janikovský

Úložná doba od: 19.11.2020 do: 06.12.2020