Oznámenie o došlých zásielkach

2. novembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Mátray

Úložná doba od: 02.11.2020 do: 16.11.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Róbert Vinclér

Úložná doba od: 30.10.2020 do: 16.11.2020