Oznámenie o došlých zásielkach

26. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Dušan Balocký

Úložná doba od: 26.10.2020 do: 09.11.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Eva Ferková

Úložná doba od: 23.10.2020 do: 09.11.2020