Oznámenie o došlých zásielkach

9. júna 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Šuster Jozef

Ing. Fodor Vladimír

 

Úložná doba od: 09.06.2023 do: 24.06.2023

 

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  09.06.2023

 

Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária podateľne a osvedčovania podpisov a listín) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Hudi Michal

Žaludek Peter

 

Úložná doba od: 09.06.2023 do: 26.06.2023

kamagra jelcialis