Oznámenie o došlých zásielkach

23. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Olívia Balogová

Gergely Sepeši

Úložná doba od: 23.10.2020 do: 06.11.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Bukovinský

Peter Mátray

Úložná doba od: 22.10.2020 do: 08.11.2020