Oznámenie o došlých zásielkach

19. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Otto Seemann

František Balogh

Beáta Tolvajová

Juraj Nagy

Ilona Gorová

Rudolf Guľáš

Rudolf Balog

Milan Balog

Lászlo Pásztor

Úložná doba od: 19.10.2020 do: 02.11.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Helena Balogová

Radoslav Krinický

Serghei Struc

Úložná doba od: 16.10.2020 do: 02.11.2020