Oznámenie o došlých zásielkach

20. marca 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ

ĎURIČKOVÁ Petronela

HORVÁTH Štefan

KOVAĽAK Miroslav

Úložná doba od: 20.03.2023 do: 03.04.2023

 

Poukaz E:

KOŠČOVÁ Ivana

TOPOLSKÝ Róbert

Úložná doba od: 20.03.2023 do: 28.03.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  20.03.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

KRÁTKY Tibor

LACI Roman

MOBARSHAM Nur El Hoda

PLAJDICSKO Tomáš

Úložná doba od: 20.03.2023 do: 04.04.2023

kamagra jelcialis