Oznámenie o došlých zásielkach

10. marca 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ

KOPRIVOVÁ Michaela

Úložná doba od: 10.03.2023 do: 24.03.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  09.03.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov: 

BERKO Marek

BERKO Stanislav

HORVÁTH Štefan

IGNÁTH Marián

LEVKANIČOVÁ Eva

VÁVROVÁ Anna

Úložná doba od: 10.03.2023 do: 27.03.2023

kamagra jelcialis