Oznámenie o došlých zásielkach

1. marca 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

KOVÁCS Karol

KOVAĽAK Miroslav

MIHALKÓ Michal

VARFOLOMEIEVA Natalia

Úložná doba od: 01.03.2023 do: 15.03.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  01.03.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

HELETKA Oleksii
LACI Roman

MAKULA Róbert

Úložná doba od: 01.03.2023 do: 15.03.2023

kamagra jelcialis