Oznámenie o došlých zásielkach

22. februára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

JALČ Marián

Úložná doba od: 22.02.2023 do: 08.03.2023

kamagra jelcialis