Oznámenie o došlých zásielkach

8. februára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

DUNA Pavol

GUĽÁŠ Stanislav

MAGYAROVÁ Iveta

Úložná doba od: 08.02.2023 do: 22.02.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  08.02.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

DEMJANČÍK Branislav

KOVAĽAK Miroslav

KUDLOVSKÝ Milan

ŠIBRÍK Roman

ŠUSTER Jozef

 

Úložná doba od:  08.02.2023 do: 27.02.2023

kamagra jelcialis