Oznámenie o došlých zásielkach

31. januára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

BIMBOVÁ Eva

KONDÁŠ Ján

KOVAL Yurii

VAGASKÁ Katarína

Úložná doba od: 31.01.2023 do: 14.02.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  31.01.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

KOLESNYK Vladyslav

Úložná doba od: 31.01.2023 do: 09.02.2023

IGNATH Marian

LASKÁ Štefánia

MOBARSHAM Nur El Hoda

Úložná doba od: 31.01.2023 do: 17.02.2023

kamagra jelcialis