Oznámenie o došlých zásielkach

18. januára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

POUKAZ E:

KOŠČOVÁ Ivana

TOPOĽSKÝ Róbert

Úložná doba od: 18.01.2023 do: 27.01.2023

KOŠČOVÁ Ivana

Úložná doba od: 18.01.2023 do: 15.02.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  18.01.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

BELICHENKO Mark

Úložná doba od: 18.01.2023 do: 06.02.2023

kamagra jelcialis