Oznámenie o došlých zásielkach

5. januára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

BRUTOVSKÝ Jaroslav

KUTES Ján

LE VAN Patrik

VARGA Jozef

Úložná doba od: 05.01.2023 do: 19.01.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  05.01.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

WACHOVIČ Július

Úložná doba od:  05.01.2023 do: 23.01.2023

kamagra jelcialis