Oznámenie o došlých zásielkach

3. januára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Poukaz E:

HRÚZ Dominik

Úložná doba od: 03.01.2023 do: 30.01.2023

kamagra jelcialis