Oznámenie o došlých zásielkach

2. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Mátray

Alena Suttiová

Úložná doba od: 02.10.2020 do: 16.10.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Pícha

Veronika Roderika Ventura

Eva Levkaničová

Úložná doba od: 01.10.2020 do: 18.10.2020