Oznámenie o došlých zásielkach

1. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Kaleja

Úložná doba od: 01.10.2020 do: 15.10.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Pillár

František Balogh

Úložná doba od: 30.09.2020 do: 18.10.2020