Oznámenie o došlých zásielkach

10. septembra 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Petronela Ďuričková

Úložná doba od: 10.09.2019 do 24.09.2019Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čižmárová

Ondrej Čorgo

Peter Šofa

Úložná doba od: 09.09.2019 do: 26.09.2019