Oznámenie o došlých zásielkach

21. septembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

František Béla

Peter Dostal

Jana Ferková

Úložná doba od: 21.09.2020 do: 05.10.2020Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ivana Koščová (poštový poukaz na výplatu)

Úložná doba od: 21.09.2020 do: 02.10.2020