Oznámenie o došlých zásielkach

16. septembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Kudlovský

Otto Seemann

Úložná doba: od 16.09.2020 do 30.09.2020