Oznámenie o došlých zásielkach

12. augusta 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Gergely Sepeši

Úložná doba od: 12.08.2019 do: 26.08.2019Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Štefan Molek

Úložná doba od: 09.08.2019 do: 26.08.2019