Oznámenie o došlých zásielkach

31. júla 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Pavol Miškov

Amália Červeňaková

Gertruda Bimbová

Úložná doba od: 31.07.2020 do: 14.08.2020Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Alena Suttiová

Milan Kudlovský

Úložná doba od: 30.07.2020 do: 20.08.2020