Oznámenie o došlých zásielkach

29. júla 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Dostal

Branislav Berko

Úložná doba od: 29.07.2020 do: 12.08.2020Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ondrej Ferčík

Peter Bajuscik

Úložná doba od: 28.07.2020 do: 14.08.2020