Oznámenie o došlých zásielkach

23. septembra 2021

 

 

dňa 23.09.2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Bartolomej Turták

 

Úložná doba od: 23.09.2021 do: 07.10.2021

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

 

dňa  23.09.2021
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Ivana Koščová

 

Úložná doba od:  22.09.2021 do: 11.10.2021