Oznámenie o došlých zásielkach

10. júna 2021

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 10.06.2021
Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Lýdia Džurbalová
Ján Oraja
Martin Baláž
Viktoria Vávrova
Ing. Vojtech Bodon
Úložná doba od: 10.06.2021 do: 25.06.2021