Oznámenie o došlých zásielkach

7. júna 2021

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Kudlovský

 

Úložná doba od: 07.06.2021 do: 21.06.2021

 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Milan Pícha

Branislav Bartoš

 

Úložná doba od:  04.06.2021 do: 22.06.2021