Oznámenie o došlých zásielkach

4. júna 2021

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Dostál

Lýdia Džurbalová

Úložná doba od: 04.06.2021 do: 18.06.2021Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čižmárová

Ladislav Prokop

Erik Géczi

Ivana Koščová

Úložná doba od: 03.06.2021 do: 21.06.2021