Oznámenie o došlých zásielkach

2. júna 2021

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Amália Červeňaková

Peter Haluška

 

Úložná doba od: 02.06.2021 do: 16.06.2021

 Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Erik Tima

 

Úložná doba od:  01.06.2021 do: 11.06.2021