Oznámenie o došlých zásielkach

6. apríla 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Žaludek

Alena Suttiová

Úložná doba od: 06.04.2021 do: 20.04.2021Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ján Dudas

Ing. Tomáš Valkovszký

Zdenko Bogdan

Štefan Hiblár

Peter Bukovinský

Úložná doba od: 01.04.2021 do: 18.04.2021