Oznámenie o došlých zásielkach

1. apríla 2021

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Ladislav Prokop

Marek Gaži

Simona Žaludeková

 

Úložná doba od: 01.04.2021 do: 15.04.2021Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

 

Anna Horváthová

 

Úložná doba od:  31.03.2021 do: 17.04.2021