Oznámenie o došlých zásielkach

22. februára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ingrid Mušinská

Jakub Beliš

Ela Martinčeková

Viktória Vávrová

Valéria Lukáčová

Štefánia Laská

Štefan Zelenák

Úložná doba od: 22.02.2021 do: 08.03.2021Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Miko

Úložná doba od: 19.02.2021 do: 08.03.2021