Oznámenie o došlých zásielkach

19. februára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

František Balogh

Úložná doba od: 19.02.2021 do: 05.03.2021Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Juraj Vargovčík

Tatiana Formáneková

Úložná doba od: 18.02.2021 do: 07.03.2021