Oznámenie o došlých zásielkach

18. februára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Anna Pollaková

Úložná doba od: 18.02.2021 do: 04.02.2021Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ivana Koščová

Úložná doba od: 17.02.2021 do: 04.03.2021