Oznámenie o došlých zásielkach

31. marca 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marián Jalč

Pavol Mirga

Úložná doba od: 31.03.2020 do: 14.03.2020

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 31.03.2020
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Kobylan

Michal Nevezi

Onder Igor

Úložná doba od: 30.03.2020 do: 30.04.2020