Oznámenie o došlých zásielkach

23. marca 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Janetta Horváthová – poštový poukaz E

Úložná doba od: 19.03.2020 do: 20.04.2020