Oznámenie o došlých zásielkach

18. marca 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ing. Vojtech Bodon

Úložná doba od: 18.03.2020 do: 01.04.2020Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Igor Onder

Milan Kollarčík

Lukáš Konečný

Ing. Mária Brennerová, Magurská 13

Úložná doba od: 17.03.2020 do: 03.04.2020