Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. júla 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Oraja

Úložná doba od: 12.07.2019 do: 26.07.2019Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu ) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Roman Laci

Pavol Rafael

Úložná doba od: 11.07.2019 do: 29.07.2019